CONTINUES - Sirospun
Equips instal·lats a la filatura permeten produir tot tipus de fils Sirospun.