BOBINADORES - Splicers
Les pues van equipades amb sistema de splicers automātics per a empalmar qualsevol trencada o tall efectuat pel purgador.