METXERES - Canviador
Canviador automŗtic que treu les metxes plenes i les canvia per tubs buits deixant la mŗquina preparada per a la segŁent mudada.