CONTINUES - JSPIN
Software per a gestionar la informació de qualitat i producció recollida dels detectors instal·lats a cada pua de la filatura.