VISUAL MANAGER
Software per a gestionar la informació de qualitat i producció obtinguda dels detectors instal·lats a cada pua del bobinat. Aquest control on-line permet actuar d'immediat en cas de qualsevol incidència.