REUNIT
Màquines reunidores SSM amb plegat de precisió per reunir a 2 o més caps.