REUNIT - Purgadors
Cada pua del reunit està equipada amb un purgador que detecta i actua sobre possibles incidències en el fil.