REUNIT - Splicers
Totes les màquines estan equipades amb splicer per a empalmar qualsevol trencada o tall efectuat pel purgador.