TORÇAT - Splicer
Totes les màquines de retort estan equipades amb splicers per a empalmar qualsevol trencada que es produeixi.