ACABATS
En funció de la utilització del fil , s'aplica un procés de vaporatge i parafinat.