REVISIÓ
Abans d'encaixar, es revisen el 100% de les bobines.