ENCAIXAT
Es disposa d'un sistema automàtic d'encaixat que permet efectuar palets i caixes de diferents mides segons necessitats del producte i del client. Tots els palets són etiquetats amb codi de barres per obtenir la traçabilitat.