CARDES
Cardes Rieter amb control de cinta a curt i llarg període per a aconseguir la màxima regularitat.