MAGATZEM PRODUCTE ACABAT
L'emmagatzematge del fil s'efectua en prestatgeries de manera ordenada i controlada amb lector òptic.