MANUARS
Totes les línies de producció estan equipades amb manuars autoreguladors Rieter d'última generació per a obtenir la màxima regularitat i homogeneïtat de la cinta de sortida.