METXERES - Detector
Totes les pues de metxeres estan equipades amb detectors FA.NI que en detectar una trencada paren la màquina, eviten encorronades, milloren la seguretat i la qualitat i permeten obtenir informació on-line de la producció.