TRANSPORT AUTOMÀTIC DE METXA
Un sistema de transport automàtic de metxa evacua els carrils plens de la metxera i els transporta al magatzem pulmó, on es guarden fins que han de ser conduits de forma automàtica a la secció de filatura.
Tota la informació del transport està centralitzada en un ordinador que permet mantenir-la perfectament organitzada.